Jak warto wybierać podręcznik wydawnictwa WSiP?

Kwestia wyboru podręcznika szkolnego jest stosunkowo nowym problemem. Oferta dla większości przedmiotów obejmuje kilka, a nawet kilkanaście alternatywnych podręczników do jednego przedmiotu. Tutaj jednak pod wieloma względami wyróżniają się WSiP podręczniki.

Dlaczego podręcznik jest ważny w edukacji?

Podręcznik jest niezastąpionym materiałem dydaktycznym. Obecnie ten środek nauczania mimo wszystko odgrywa dominującej roli. Podczas lekcji przypisuje się mu równorzędną pozycję innym źródłom informacji. Rola podręcznika w procesie edukacyjnym nie zmieniła się w ciągu ostatnich 10 lat. Opinie innych osób nie mogą być dokładne, ponieważ odnoszą się do różnych warunków edukacyjnych. Przy samodzielnym wyborze książki brakuje im profesjonalnej analizy książek oferowanych przez poszczególnych wydawców.

Czym charakteryzują się podręczniki WSiP na rynku?

Podręczniki WSiP wyróżniają się na rynku tym, że:

  • są dostosowane do możliwości psychofizyczne uczniów;
  • stanowią dobre zaplecze edukacyjne;
  • są przystosowane do preferencji i możliwości nauczyciela;
  • oferują dostępne treści;
  • mają logiczny i przejrzysty układ;
  • odznaczają się poprawnością językową tekstu.

Jakie funkcje spełniają podręczniki WSiP?

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest zapewnienie uczniowi informacji i wsparcia w poszukiwaniu i odkrywaniu wiedzy o otaczającym go świecie. Książka i materiały towarzyszące są często jedynym zbiorem treści powszechnie używanych przez ucznia i nauczyciela, które należy opanować. Wydawnictwa WSiP podręczniki najlepiej na rynku potrafią motywować uczniów do pracy, co znajduje swój wyraz w konstrukcji merytorycznej tekstu. Podręczniki tego wydawcy dobrze realizują także jeszcze inne funkcje. Służą one poszerzaniu, pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych oraz w procesie samokształcenia. Dlatego tak wielu nauczycieli je wybiera.

Jak prawidłowo wybierać podręcznik?

Wybór właściwej książki jest jednym z najważniejszych zadań dla każdego nauczyciela. Wybierając podręcznik, nauczyciel powinien kierować się nazwiskiem autora, ofertą wydawcy, opinią konsultanta metodologicznego, rekomendacją dyrektora. Ale najważniejsze jest tutaj dobre zapoznania się z samym podręcznikiem i jego analiza pod kątem realizacji programu nauczania. Trzeba też uwzględnić dostosowanie do potrzeb szkoły i umiejętności uczniów oraz zbilansować ilość materiału poświęconego poszczególnym tematom (ilość sugeruje znaczenie), a to powinno być podporządkowane ogólnemu rozwojowi intelektualnemu ucznia.

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com